Тернівка. Дитячий садок № 5 Горобинка

 Гурткова робота

 

 

Щороку педагогами закладу проводиться  діагностування нахилів дітей до різних видів діяльності. За його результатами та з врахуванням побажань дітей, батьків організовується робота гуртків різного спрямування. Вся гурткова робота проводиться на безоплатній основі згідно з розкладом, затвердженим  педагогічною  радою.

 

 

 У нашому садочку функціонують

 

 

 

 декілька гуртків:

 

 

Гурток "Веселе тістечко" для дітей старшого дошкільного віку. Керівник Чуйко Л. В. Основний зміст діяльності гуртка – формування зацікавленості дітей до тістопластики, формування умінь і навичок у засвоєнні основних технічних прийомів та способів ліплення; правил роботі у техніці тістопластики в процесі створення малих скульптурних форм. Гурток сприяє розвитку творчої уваги, формує естетичний смак та фантазію дітей, розвиває мислення, поліпшує дрібну моторику м’язів рук.

 

Фізкультурно-оздоровчий гурток «Фітбол». Керівник Рохліна С. І. Гурток спрямований  на формування у дітей потреби у фізичній досконалості; зміцнення їх здоров’я; поліпшення  рухливості, гнучкості, еластичності  суглобів;  формування  правильної постави.

 

 

Гурток «Шахове корлівство». Керівник Бекмухамедова В. М., має педагогічне звання «Вихователь-методист». Навчання шахам допомогає гуртківцям розширювати кругозір, навчає думати, запам’ятовувати, розвиває винахідливість і логічне мислення. Дитина, яка навчається цій грі, стає самокритичною, звикає самостійно думати, приймати рішення, боротися до кінця, не сумувати при невдачах. 

 

 

Гурток «Клуб творчої особистості». Керівник Козаченко О. О. працює з дітьми середнього дошкільного віку. Гурток  формує і дітей змогу самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяє розвитку творчих здібностей . Отже, реалізація цієї роботи дозволить розвити  у вихованців творчий підхід, вміння самостійно приймати рішення у використанні того або іншого прийому чи засобу. Тобто у гуртківців поступово виробляється творчий стиль діяльності, здійснюється розвиток уяви, здатність втілювати свої задуми в реальність.

 

Гурток «Веселка емоцій». Керівник  Букша І. В., має певний досвід роботи, працює в цьому напрямку вже п’ятий рік. Гурток  навчає дітей вмінням правильно виражати  свої емоції та почуття за допомогою міміки, дає змогу дошкільникам оптимізувати власний емоційний стан, навчитися контролювати і спостерігати за своїми емоціями та почуттями інших людей. Завдяки цьому гуртківці мають можливість вирости емоційно зрілою, впевненою у власних силах, цілеспрямованою особистістю. 
 

 

 

 

Вокальний гурток «Камертон», керівник Харламова Т.Д.,спеціаліст «1 кваліфікаційної категорії», має досвід роботи у центрі дитячої творчості м. Тернівка керівник хору. Гурток дає можливість обдарованим дітям проявити свої здібності на сцені, розвиває вокально-технічні  навички, дихання, гнучкість голосу. Завдяки цьому гуртківці в майбутньому само реалізуються та підвищують самооцінку.

 

 

Організація гурткової роботи в дошкільному закладі http://gorobinka.klasna.com/uk/site/pro-organizatsiiu-gurtkov.html                       

 

Перелік документації керівника гуртка http://gorobinka.klasna.com/uk/site/perelik-dokumentatsiyi-ke.html

 

Положення про гурткову роботу в ДНЗ http://gorobinka.klasna.com/uk/site/polozhennya-pro-gurtkovu-.html

 

 

Консультація для керівника гуртка http://gorobinka.klasna.com/uk/site/konsultatsiyi-dlya-kerivn.html

 

 

Мета гурткової роботи: створення умов для розвитку творчих здібностей дітей з урахуванням їх вікових особливостей, формування креативної особистості відповідно Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).
 
Робота гуртка відображається  в річному плані роботи закладу та обговорена на педагогічній раді перед початком навчального року.
 
Виходячи з умов матеріально-технічного забезпечення закладу, його кадрового потенціалу, гуртковою роботою в садочку охоплені діти середнього, молодшого  та старшого дошкільного віку.
 
Оптимальна наповнюваність гурткових груп становить 15  дітей.
 
Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх технологій. Організовуючи гурткову роботу в закладі, педагоги уникають надмірних навантажень на дітей. Тривалість гурткових занять відповідає вікові дітей і не перевищує встановлених норм для навчальних занять.
 
 
В кінці навчального року проводиться виставка дитячих робіт та звіт вихованців .

 

 

  

                                  
                                                                


В ізостудії "КЛЯКСА" у садочку ЗІБРАНА ВЕЛИКА КОЛЕКЦІЯ РОБІТ ДІТЕЙ  виконаних у різних техніках, а також картини великих художників. Ізостудія обладнана необхідним меблем та інвентарем. У шафах зберегається необхідний матерал. Дивиться самі.....

 

 

                 

           

    

 

Керівник гурткової роботи Чуйко Лілія Володимирівна.