Тернівка. Дитячий садок № 5 Горобинка

 

Навчальний процес

Організація навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти. Зміст навально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.

 

Завдання на 2017 – 2018 навчальний рік

 

1. Розвиток успішної соціально адаптованої особистості дошкільника через формування культури мислення.    Формування пізнавального інтересу до оточуючого світу, бажання зрозуміти, розкрити, пізнати його закономірності; вміння логічно мислити, спираючись на знання та власний досвід, мати гнучкий та творчий погляд на світ, бути адаптованим до різноманітних життєвих ситуацій.         

 

2. Забезпечення та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей через створення здоров’язбережувального освітнього процесу. Активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного виховання, засвоєння дошкільниками практичних навичок здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі.

 

3. Формування національної свідомості, громадянської культури, патріотичного чуття, моральних цінностей у дітей дошкільного віку як майбутніх громадян України.