КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА - САДОК № 5 "ГОРОБИНКА" м. ТЕРНІВКА"

Методична робота

 

  

 

 

 

 

Круглий стіл "Формуємо у дитини соціально-комунікативну компетенцію шляхом присвоєння нею знань загальнолюдських цінностей"
Метою цього заходу було підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань формування соціально-комунікативної компетенції дошкільників в умовах сьогодення, розширити та уточнити знання педагогів щодо понять: "соціум" і його ролі у розвитку дитини, "соціальна адаптація" і "соціальна дезадаптація", розглянути типи соціальної компетентності дитини: гармонійний, гіперсоціальний, демонстративний і деструктивний.

                                    

Семінар з елементами тренінгу "Екологічне виховання дітей потреба сьогодення". Формувати елементарні наукові знання про основні природні фактори, явища, взаємозв'язки и залежності у природі.

 

    

 

Педагогична рада №1 "Про завдання діяльності колективу та пріорітетні напрямки дошкільного закладу на 2018-19 навч. рік" 

  Порядок денний:

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Знайомство з  4 етапом роботи над проблемою області та міста, шляхи їх реалізації.

3. Звіт про готовність груп до нового навчального року.

4. Захист проектів та леп буків

5. Підсумки літньої оздоровчої роботи.

6. Затвердження:

ü  переліку програмно-методичного забезпечення роботи ДНЗ:

ü  документації та форм планування педагогічної роботи;

ü  режиму роботи ДНЗ і графіка робочого часу педагогічного колективу;

ü  Обговорення  форм планування освітньо-виховного процессу

7.Обговорення  проекту  рішення

  

 

 

    «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність»

 Мета:

• ознайомити слухачів із досвідом роботи творчої групи педагогів ДНЗ щодо

впровадження інноваційних технологій в освітній процес;

• організувати професійний діалог щодо використання сучасних авторських методик в роботі з дошкільниками.

Завдання:

• ознайомити слухачів з алгоритмом діяль­ності педагога в межах запропонованих іннова­ційних технологій;

• ознайомити слухачів із дидактично-ігровим матеріалом;

• надати методичні рекомендації щодо впровадження сучасних педагогічних техноло­гій логіко-математичного розвитку дошкіль­ників в освітній процес.

Категорія слухачів: педагоги закладу.

План

1. Вправа "Потискування рук".

2. Обговорення правил спілкування в групі.

3. Проблема по колу "Інноваційна діяльність - це..."

4. Практична частина "Презентація інновацій".

5. Метод "Шість капелюхів. (Обговорення питання «Як ви ставитесь до інновацій у сучасному

педпроцесі?).

 

Школа педагогічного зростання. Психолого-педагогічний тренінг: «Педагогічні прийоми створення ситуацій успіху в роботі з дітьми»

 

Мета: сприяти формуванню у педагогів потреби використання у своїй роботі принципу «Успіх породжує успіх», як однієї з умов створення здоров'єзбережувального та стимулювального освітнього середовища, підвищення пізнавальної активності та навчальної мотивації. Систематизувати прийоми і методи створення ситуації успіху в роботі з дошкільниками. Підвищувати професійну компетентність педагогів з даної проблеми.

План

1. Вправа "Комплімент". Рефлексія.

2. Презентація "Створення ситуацій успіху в роботі з дошкільниками".

3. Вправа "Калоші щастя" (за мотивами казки Г.Х Андерсена) (Вміння знаходити позитивні моменти в будь-якій ситуації).

4. Умови створення ситуацій успіху.  

5. Педагогічний пазл "Прийоми створення ситуацій успіху"

6. Портрет успішного педагога.

 

 

Педагогічна рада № 2 

Педагогічний марафон «Розвиток інтелектуальних здібностей дошкільників в ігротеці розвивальних ігор»

 

Мета: визначити і конкретизувати уявлення педагогів щодо організації та удосконалення пізнавально - інтелектуальної діяльності дітей дошкільного віку; підвищувати професійну компетенцію педагогів у питаннях розвитку мислення дітей, що дозволяє їм здійснювати інтелектуальний розвиток дошкільників, використовуючи розвиваючі ігрові та інноваційні технології в умовах ДНЗ. 

План

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Сторітелінг "Оголошується педагогічний марафон!" (Впровадження науково-методичної проблеми області через власний напрямок роботи)

3. Бліц - опитування "Хто знає, той відповідає"

4. Педагогічний кошик "Форми та методи розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників" (Традиційні та інноваційні)

4. Гра "Да-нетка". Складання портрету життєво-компетентної дитини.

5. Педагогічна рибалка "Цікаві питання"

6. Заморочки з бочки "Використання символів та моделей в роботі з дітьми" (Розгадування ребусів)

7. Ігробанк. Презентація куточків ІК САМ

8. Результати тематичного вивчення "Визначення ефективності освітньо-виховної роботи в ДНЗ щодо формування пізнавальної активності дітей через використання ігрових технологій"

9. Власні надбання «Гра – «чарівна» паличка розвитку мислення дошкільників» (Презентація виготовлених ігор).

10. Рішення педагогічної ради.

 «Від того, яке було дитинство, хто вів дитину за

 

руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму і серця з

навколишнього світу,- від цього значною мірою

залежить, якою людиною стане сьогоднішній   малюк».

                                                       В.Сухомлинський

 

      

     

      

 

Круглий стіл «Пізнавально-дослідницька діяльність дітей як 

засіб формування інтелектуальної особистості дошкільника»        

 

Мета: дати вихователям поняття про пошуково-дослідницьку діяльність дітей як головне джерело отримання уявлень про навколишній світ. Розширити і поглибити знання вихователів про такий специфічний вид діяльності, як дитяче експериментування, як ведучий вид діяльності дошкільників, який стимулює пізнавальну активність дитини; про досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів. Ознайомити з видами дитячих досліджень, з показниками пізнавальної ініціативи і характером пізнавально-дослідницької діяльності в дошкільному віці.

План

1. Вступне слово. Притча «Урок метелика» 

2. Організація дослідницько-пізнавальної діяльності в ДНЗ.

3. Мозковий штурм із проблеми «Яким повинно бути навчання дошкільників, щоб воно приносило радість пізнання?» (Генерація ідей)

4. Експериментування – провідний вид дитячої діяльності.

5. Проблемне запитання: Що перше для дитини: експериментування чи гра?

6. Практичне завдання «Алгоритм дослідницької діяльності»

Послідовність експериментування

7. Роль дослідницької діяльності у пізнавальному розвитку дитини.

8. Практичне завдання «Репортаж дня» (Розповісти, який експеримент останнім часом проводили з дітьми своєї вікової групи)

9. Рекомендації для вихователів щодо організації дослідницької діяльності.

 

«Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, відкривач світу».

 

В.О.Сухомлинський

       

 

Проблемний семінар "Розвиток мислення у дітей дошкільного віку"

 

Мета: розширити і уточнити знання учасників семінару щодо розвитку мислення дошкільників. Дати визначення поняттям «аналіз», «синтез», «порівняння», «узагальнення», «класифікація». Активізувати знання педагогів про різновид дидактичних ігор, спрямованих на формування у дітей передумов логіко-математичного мислення.

1. Привітання учасників семінару.

Вправа «В «Горобинці» ніхто не знає, що я …»

2. Поняття про мислення, його розвиток в дошкільному віці.

3. Види мислення.

4. Сенсорний розвиток, як важлива складова формування особистості дитини (Доповідь Кущева К.М.)

5. Форми та методи роботи з розвитку мислення дошкільників.

6. Процеси мислення.

7. Гра – «чарівна паличка» розвитку мислення дошкільників (Доповідь Пашко Я.О.)

Тендер педагогічних ідей "Презентація 10 форм роботи з дошкільниками щодо ознайомлення з малою Батьківщиною"

 

Мета: залучити педагогів закладу до творчого пошуку нових сучасних форм роботи щодо ознайомлення старших дошкільників з малою Батьківщиною. 

На тендері були представлені такі матеріали:

1. "Рідне місто - моя Тернівка"

2. "Петриківка - перлина Дніпропетровщини"

3. "Тернівка - шахтарський славний край"

Тендерний комітет обрав переможцем серед педагогічних ідей цікаві та сучасні форми роботи за темою "Петриківка - перлина Дніпропетровщини"

 

Інтерактивне спілкування "Виховання патріотичного чуття, духовно-ціннісних орієнтирів"

Мета: сформувати знання педагогів про концептуальні основи патріотичного виховання дошкільнят, його завдання, форми, методи, особливості виховання патріотичних почуттів, духовно-ціннісних орієнтирів дошкільників. Зміст педагогічної роботи з патріотичного виховання за програмою «Дитина від 2 до 7 років», розвивати вміння педагогів працювати в групах.

План роботи

1. Вступне слово. Перегляд відеоролику «Україна в серці кожного»

2. Вправа «Асоціативний ряд»

3. Презентація «Патріотичне виховання дошкільника»

4. Вправа «Джерело знань»

5. Зміст педагогічної роботи з патріотичного виховання за програмою «Дитина від 2 до 7 років»

Педагогічна рада №1 "Шляхи організації та підвищення якості навчально-виховного процесу 

 

Порядок денний: 

1. Про хід виконання рішень педагогічної ради №4 від 26.05.2017

Доповідач – завідуюча Єріна Т.М. (ЛИСТ МОН додається)

2. Про підсумки літнього оздоровчого періоду 2017 року

Доповідач – медична сестра Дурадажи  А.І.

3. Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (ЛИСТ МОН Інструктивно – методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018»)

Доповідач – вихователь – методист Козаченко О.О.

4. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на 2017 – 2018 н. р. Доповідач – вихователь – методист Козаченко О.О.

4. Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.

Доповідач – вихователь – методист Козаченко О.О.

5. Про організацію роботи в дошкільному навчальному закладі у 2017-2018 н.р., форми планування освітньо - виховної роботи (останній день місяця – День здоров’я, планування роботи ІЗО - студії), розпорядку дня, розкладу навчально-пізнавальної діяльності, роботи гуртків, здійснення інноваційної діяльності.

Доповідач – вихователь – методист Козаченко О.О.

6. Експрес – опитування педагогів до нового навчального року (за освітньою програмою «Дитина від 2 до 7 років»)

7. Реалізація обласного науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Третій етап «Практичний»

8. Підсумки огляду – конкурсу готовності груп до нового навчального року «Країна дитячих мрій»

9. Рішення педради